Brand's

Skip To Content

Site Section

၀ယ္ရန္

ေ၀ငွ ရန္:

သမိုင္းေၾကာင္းႏွင့္ အေမြအႏွစ္

သမိုင္းေၾကာင္းႏွင့္ အေမြအႏွစ္

ေဒသဆိုင္ရာ ႏွစ္အလုိက္ သမိုင္းေၾကာင္း

၁၈၂၀-၁၉၂၀ ျပည့္လြန္

၁၉ ရာစုအစတြင္ စတုတၳေျမာက္ George ဘုရင္၏ ဆိုးရြားေသာ က်န္းမာေရးေၾကာင့္ ေတာ္၀င္စားဖိုမွဴး H.W. Brand သည္ မင္းႀကီး၏ က်န္းမာေရးေကာင္းမြန္ေအာင္ ၾကက္ေပါင္းရည္တစ္မ်ဳိး ဖန္တီး တိုက္ေကၽြးလိုစိတ္ ျဖစ္ေပၚလာခဲ့သည္။

Mr. Brand သည္ ေတာ္၀င္စားဖိုေဆာင္မွ ၁၈၃၅ ခုႏွစ္တြင္ အနားယူၿပီးေနာက္ BRAND’S® ၾကက္ေပါင္းရည္ကို နလန္ထစႏွင့္ လူမမာမ်ားအတြက္ အာဟာရတစ္ခုအျဖစ္ စီးပြားျဖစ္ေရာင္းခ်ရန္ ျပင္ဆင္ခဲ့သည္။ ၿဗိတိသွ်အင္ပါယာတြင္ နာမည္ေက်ာ္သည့္ BRAND’S® ၾကက္ေပါင္းရည္သည္ အေရွ႕ဖ်ားေဒသသို႔ ၁၉၂၀ ျပည့္လြန္ႏွစ္မ်ားတြင္ ေရာက္ရွိခဲ့ကာ ထုိမွစၿပီး အာရွတစ္ခြင္လံုး နာမည္ရလာပါေတာ့သည္။

ျပည့္၀ေသာ အာဟာရဓာတ္ကို ေပးစြမ္းမႈေၾကာင့္ BRAND’S® ၾကက္ေပါင္းရည္သည္ ထုိအခ်ိန္မွစတင္ကာ ကမၻာတစ္၀န္း ဗူးေပါင္း သန္း ၁၅၀ ေက်ာ္ ေရာင္းခ်ထားရကာ အိုလံပစ္အဆင့္ ေရကူးၿပိဳင္ပြဲမ်ားမွ ေရကူးကန္ေပါင္း ၂၆၅၀ ရွိ ေရမ်ားထက္ မ်ားျပားသည့္ အေရအတြက္ျဖစ္သည္။

၁၉၈၂

၁၉၈၂ ခုႏွစ္တြင္ BRAND’S® ငွက္သိုက္ကို စတင္မိတ္ဆက္ရင္း BRAND’S® သည္ ကမ ၻာ့ပထမဆံုး ငွက္သိုက္ ပုလင္းကို တီထြင္ကာ တ႐ုတ္ ႐ိုးရာ အစားအစာတစ္မ်ဳိးကို စားသံုးရလြယ္ကူေအာင္ ဖန္တီးခဲ့သည္။ BRAND’S® ငွက္သိုက္ကို ဆိုးေဆး၊ အနံ႔အရသာေဆးႏွင့္ ၾကာရွည္ခံေဆးမ်ား မပါေသာ ႐ိုးရာနည္းျဖင့္ ထုတ္လုပ္ပါသည္။

BRAND’S® ၾကက္ေပါင္းရည္ Herbal Range ကို စတင္ထုတ္လုပ္သည္။

 

၁၉၉၆

ပထမဆံုး သစ္သီးမွထုတ္ယူသည့္အႏွစ္ျဖင့္ BRAND’S® Veta ကို ထုိင္းႏုိင္ငံတြင္ စတင္ေရာင္းခ်သည္။

၁၉၉၉

BRAND’S® ၏ ပထမဆံုး ျပတုိက္ကို တုိင္၀မ္တြင္ ဖြင့္လွစ္သည္။ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ျပန္လည္တည္ေဆာက္ကာ ယခုအခါ အာရွမွ BRAND’S® ၏ အႀကီးမားဆံုး က်န္းမာေရးျပတုိက္ျဖစ္လာပါသည္။

 

 

 

၂၀၀၀

BRAND’S® ၾကက္ေပါင္းရည္ အမ်ဳိးအစားမ်ားႏွင့္အတူ BRAND’S® က်န္းမာေရးအားျဖည့္ေဆးျပား စတင္ထုတ္လုပ္သည္။

၂၀၀၄

BRAND’S® ၏ သိပၸံပညာ ကၽြမ္းက်င္မႈႏွင့္ သုေတသနတို႔ျဖင့္ BRAND’S® InnerShine® ကို ထုတ္လုပ္လိုက္သည္။ ထိုအခါ သဘာ၀မွ အေကာင္းဆံုး ပါ၀င္ပစၥည္း၏ လွ်ဳိ႕၀ွက္ခ်က္ကို သိရွိကာ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအား ထိပ္တန္း က်န္းမာေရး အားျဖည့္အာဟာရျဖင့္ အလွအပကို ထိန္းသိမ္းႏုိင္ေစပါသည္။

၂၀၀၅

BRAND’S® က ၎၏ ဘူးထဲထည့္ၿပီး ထုတ္လုပ္သည့္ အဓိက ထုတ္ကုန္မ်ားအတြက္ ကမ ၻာ့ပထမဆံုးျဖစ္သည့္ သံုးဆင့္ လံုၿခံဳေရးစနစ္ကို မိတ္ဆက္လိုက္သည္။

 

 

 

 

၂၀၀၆

BRAND’S® ၾကက္ေပါင္းရည္၏ ထုတ္ကုန္ဆုိင္ရာ ထိေရာက္မႈကို အသိအမွတ္ျပဳသည့္အေနႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ ဇီ၀ကမၼ မႏုႆေဗဒ ဒီဇိုင္း ဆု ေရြးခ်ယ္ေရး ႏုိင္ငံတကာ သိပၸံပညာရွင္အဖြဲ႔က BRAND’S® ကို Grand Prize ခ်ီးျမွင့္သည္။

 

 

 

၂၀၁၀

BRAND’S® က ၁၇၅ ႏွစ္ေျမာက္ ႏွစ္ပတ္လည္ေန႔ကို ေဒသတြင္းမွာ တစ္ႏွစ္ပတ္လံုး က်င္းပသည္။ “ပုလင္းထဲက ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ (Hope In A Bottle)” စီမံကိန္းကို စတင္ကာ BRAND’S® သည္ ယင္း၏ ဘူးမ်ားကို ျပန္သံုးရင္း ထုိင္းႏွင့္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံတို႔မွ ဆင္းရဲသားမ်ား၏ အိမ္မ်ား ေဆာက္လုပ္ရန္အတြက္ ေဆာက္လုပ္ေရးပစၥည္းမ်ား ဖန္တီးေပးသည္။

BRAND’S® ေရႊ ငွက္သိုက္ စားေတာ္ပြဲကို ေဟာင္ေကာင္ႏွင့္ စင္ကာပူတြင္ BRAND’S® ေရႊငွက္သိုက္ သံုးၿပီး က်င္းပကာ အလြန္ စြဲမက္အရသာရွိေသာ စားေသာက္ဖြယ္မ်ားကို ထိပ္တန္း စားဖိုမွဴးမ်ားက စီမံ ခ်က္ျပဳတ္သည္။

ထိုႏွစ္မွာပင္ BRAND’S® ဦးေႏွာက္ သုေတသနစင္တာကို စင္ကာပူမွာ ဖြင့္လွစ္ကာ BRAND’S® ဇီ၀ ျဒပ္ေပါင္းမ်ား၏ က်န္းမာေရး အက်ဳိးျပဳမႈကို ေလ့လာသည္။

၂၀၁၀ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လတြင္ BRAND’S® က တုိးပြားလာေသာ စားသံုးသူလုိအပ္ခ်က္ကို ပံ့ပိုးႏုိင္ရန္ ကမ ၻာ့အႀကီးဆံုး ငွက္သိုက္ထုတ္လုပ္ေရး စက္႐ံုကို ထုိင္းႏိုင္ငံ၊ Pinthong Industrial Estate တြင္ တရား၀င္ ဖြင့္လွစ္ခဲ့သည္။

1087 စတုရန္းမီတာက်ယ္ BRAND’S® Discovery Centre ျပတုိက္ကို ထုိင္းႏိုင္ငံ Pinthong Industrial Estate တြင္ ဖြင့္လွစ္ကာ ကုမၸဏီ၏ အေမြအႏွစ္၊ ထုတ္ကုန္ သမုိင္းေၾကာင္း၊ ထုတ္လုုပ္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ နည္းပညာတို႔ကို ျပသထားသည္။ လူထုကိုေရာ ကုမၸဏီ ဧည့္သည္မ်ားအတြက္ပါ ဖြင့္လွစ္ေသာ BRAND'S® Discovery Centre တြင္ လက္ေတြ႔အေျခခံေသာ နယ္ပယ္ သံုးခု ပါ၀င္ကာ BRAND'S® ၾကက္ေပါင္းရည္၊ BRAND'S® ငွက္သိုက္ႏွင့္ BRAND'S® Veta® အမ်ဳိးအစားမ်ား၏ အမွတ္တရမ်ားကို ျပသထားပါသည္။

>