Brand's

Skip To Content

Site Section

၀ယ္ရန္

ေ၀ငွ ရန္:

ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ထုတ္ကုန္မ်ား

သၾကားပါသည့္ ငွက္သိုက္

သၾကားပါ၀င္သည့္ ဘရင္းငွက္သိုက္

သၾကားပါသည့္ ဘရင္းငွက္သိုက္သည္  အသားအေရကို ငယ္ရြယ္နုပ်ိဳေခ်ာေမြ႔ေစျပီး အသားအေရတြန္႔ျခင္းမွ ကာကြယ္ေပးသည္ ။ ထိပ္တန္းအရည္အေသြးငွက္သိုက္ပါ၀င္ၿပီး သဘာ၀အတိုင္းထုတ္လုပ္ထားျခင္း၊ ဓါတုပစၥည္းမ်ား တာရွည္ခံေဆး၀ါးမ်ား ထည့္သြင္းအသံုးၿပဳထားျခင္းမရိွပါ။ သၾကားသည္ အသားအေရနွင့္ ခႏၶာကိုယ္ကို အာဟာရဓာတ္ၿဖည့္စြက္ေပးပါသည္။

 

ဘာေၾကာင့္ေရြးခ်ယ္သင့္တာလဲ။

အသားအေရၾကည္လင္၀င္းပေစရန္နွင့္ က်န္မားေရးေကာင္းမြန္ေစရန္

  • က်န္းမာလွပလိုေသာ သူမ်ားအတြက္ အသားအေရကို ၾကည္လင္ေတာက္ပေစၿပီး က်န္းမာေရးေကာင္းမြန္ေစပါသည္ ။
  • အဆုတ္နွင့္ အသက္ရႈလမ္းေၾကာင္းကို ေကာင္းမြန္ေစသည္ ။ (ေဆးလိပ္ေသာက္သံုးသူမ်ားနွင့္  အသက္ရႈလမ္းေၾကာင္းနွင့္ဆိုင္ေသာ ေရာဂါရိွသူမ်ား ၊ အေအးမိေခ်ာင္းဆိုးသူမ်ား ေသာက္သံုးရန္သင့္ေတာ္သည္။  )
  • အပူဓါတ္ကို ေလ်ာ့ခ်ေပးၿပီး ေအးျမေသာ အာနိသင္ရိွသည္ ။

အဟာရသတင္းမ်ား

ငွက္သိုက္ ၊ သၾကား ၊ စေတဘယ္လိုက္ဇာ

အေမးအေျဖက႑


ငွက္သိုက္ (သို ့မဟုတ္) ဘရင္းငွက္သိုက္ဆိုတာဘာလဲ။


ဇီ၀ဇိုးငွက္မ်ားသည္ လိုဏ္ဂူအတြင္းတြင္ သူတို႔၏ အန္ဖတ္ျဖင့္ အသိုက္ၿပဳလုပ္ရာမွ ငွက္သိုက္ရရိွလာသည္။ ငွက္သိုက္သည္ ေသြးကိုသန္႔ရွင္းစင္ၾကယ္ေစျပီး အသက္ရႈလမ္းေၾကာင္းကို သန္႔စင္ေပးသည္ဟု ေရွးအစဥ္ အဆက္ယံုၾကည္ခဲ့ၾကေသာေၾကာင့္ အေရွ႕တိုင္းေဒသမ်ားတြင္ တြင္က်ယ္စြာ စားသံုးခဲ ့ၾကသည္။
ငွက္သိုက္ကို ပံုမွန္ေသာက္သံုးေပးၿခင္းၿဖင့္ က်န္းမာေရးကို ေကာင္းမြန္ေစၿပီး တုပ္ေကြးဖ်ားနာမႈကို ကာကြယ္ေပးသည္။
ဘရင္းငွက္သိုက္ကို္ ၿပိဳင္ဘက္ကင္းေသာ ေနာက္ဆံုးေပၚထုတ္လုပ္မႈပံုစံအဆင့္ၿမင့္နည္းပညာၿဖင့္ က်န္းမာေရးနွင့္ အညီထုတ္လုပ္ထားသည္။

 

ဘရင္းငွက္သိုက္သည္ သင့္ရဲ့က်န္းမာေသာအသားအေရၿဖစ္ေအာင္ ဘယ္လိုေဆာင္ရြက္ေပးသလဲ။

တရုတ္ရိုးရာေဆးပညာအရ ငွက္သိုက္၏ အေအးအာနိသင္သည္ ခႏၶာကိုယ္အတြင္းေျခာက္ေသြ ့မႈကို ကာကြယ္ေပးၿပီး   အသားအေရကို ငယ္ရြယ္နုပ်ဳိေခ်ာေမြ႕ေစၿပီး အသားအေရတြန့္ၿခင္းမွ ကာကြယ္ေပးသည္ ။သင့္က်န္းမာေရးအတြက္ ဘရင္းငွက္သိုက္က ဘယ္လိုကာကြယ္ေပးသလဲ။

အစားစားခ်င္စိတ္ကို ၿဖစ္ေပၚေစၿပီး အစာေၿခစနစ္ကို ကူညီေပးသည္။ တရုတ္လူမ်ိဳးမ်ား လက္ခံယံုၾကည္ ထားေသာ
က်န္းမာေရးအတြက္ အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းေကာင္းမြန္ေစသည္ ့  အသားဓာတ္ႏွင့္ ကစီဓာတ္တို့ကို လြယ္ကူစြာေခ်ဖ်က္ေပးရန္ေထာက္ပံ့ေပးသည္။

 

ဘရင္းငွက္သိုက္တြင္ ပါ၀င္ေသာ ငွက္သိုက္သည္ ငွက္သိုက္အစစ္ၿဖစ္ပါသလား။ ငွက္သိုက္ကို မည္သည့္ေဒသမွ ရယူထားပါသနည္း။

ဘရင္းငွက္သိုက္တြင္ ပါ၀င္ေသာ ငွက္သိုက္သည္ ငွက္သိုက္အစစ္ျဖစ္ပါသည္။ ငွက္သိုက္ကို အင္ဒိုနီးရွားနိုင္ငံႏွင့္ ထိုင္းနိုင္ငံတို့မွ ရယူထားပါသည္ ။

 

 

အသားဓါတ္နွင့္မတည့္ေသာသူမ်ား ဘရင္းၾကက္ေပါင္းရည္ကို ေသာက္သံုးသင့္ပါသလား။

သင္သည္အသားဓါတ္နွင့္မတည့္ပါက မေသာက္သံုးမီ ဆရာ၀န္နွင့္တိုင္ပင္သင့္ပါသည္ ။

 

 

ဘရင္းငွက္သိုက္သည္ အရည္အေသြးတည္ၿငိမ္မႈရိွပါသလား။

 ဘရင္းငွက္သိုက္သည္  အရည္အေသြးတည္ၿငိမ္မႈရိွပါသည္။

 

 

ဘရင္းငွက္သိုက္ကို ေသာက္သံုးၿခင္းၿဖင့္ ပန္းနာရင္က်ပ္ေရာဂါရွိသူမ်ား ေသာက္သံုးပါကေရာဂါ သက္သာေစရန္ထာက္ပံ့ကူညီေပးနိုင္ပါသလား။ (သို ့မဟုတ္) ေရာဂါပိုမိုဆိုးရြားလာနိုင္ပါသလား ။

ကၽြနု္ပ္တို႔၏ ကုန္ပစၥည္းသည္ က်န္းမာေရးအတြက္ ျဖည့္စြက္စာၿဖစ္ၿပီး သဘာ၀ပစၥည္းမ်ားၿဖင့္ ထုတ္လုပ္ထားၿခင္းၿဖစ္သည္ ။ ေရာဂါမ်ားကို ၾကိဳတင္ကာကြယ္ရန္နွင့္ က်န္းမာေရးအတြက္ အေထာက္ကူျပဳေသာက္သံုးရန္ၿဖစ္ၿပီး ဖ်ားနာၿခင္းကို မကုသနိုင္ပါ။ ၿပိဳင္ဘက္ကင္းေသာ ေပါင္းစပ္ဖန္တီးမႈနွင့္ အစာအာဟာရ လုိအပ္ခ်က္အတြက္ ထုတ္လုပ္ထားၿခင္းျဖစ္ေသာၾကာင့္ ပန္းနာရင္က်ပ္ေရာဂါအေၾကာင္း သိရွိလိုပါက သက္ဆိုင္ရာဆရာ၀န္နွင့္တိုင္ပင္၍ ေမးျမန္းသင့္ပါသည္။

 

Stabilizer ဆိုသည္မွာ အဘယ္နည္း။ မည္သည့္အရင္းအျမစ္မွရရိွပါသလဲ။

ႏူးညံ့သိမ္ေမြ ့ေသာ သိပ္သည္းမႈမ်ားေသာ အရည္ရေအာင္ခ်က္လုပ္ၿခင္းၿဖစ္သည္။ ဘရင္းငွက္သိုက္သည္ သဘာ၀ေရညိွကို stabilizer အခ်က္အသံုးၿပဳသည္။ ကုန္ပစၥည္းဧ။္ သန့္စင္ေသာအရည္သိပ္သည္းမႈရရွိရန္stabizerမွ ျပဳလုပ္ေပးၿခင္းၿဖစ္သည္။ ဘရင္းငွက္သိုက္သည္ သဘာ၀ေရညိွပံုစံကို ၄င္း၏ stabilizerအျဖစ္အသံုးၿပဳသည္။

 

 

ဘရင္းငွက္သိုက္တြင္ ေတြ ့ရိွရေသာ ေက်ာက္ေက်ာကဲ့သို အဖတ္အေၾကာင္းရွင္းၿပပါ။

ေက်ာက္ေက်ာကဲ့သို အဖတ္ျဖစ္ရျခင္းမွာ Rock sugar ပါ၀င္ေသာၾကာင့္ၿဖစ္ၿပီး ငွက္သိုက္၏အရသာကို ပိုမိုေကာင္းမြန္ေစသည္။

 

ဘရင္းငွက္သိုက္နွင့္ အိမ္တြင္ခ်က္ေသာ ငွက္သိုက္အရသာ ဘာေၾကာင့္မတူညီသနည္း ။

အိမ္တြင္ခ်က္ေသာ ငွက္သိုက္သည္ ခ်က္ၿပဳတ္မႈပံုစံ ကဲြၿပားမႈရိွေသာေၾကာင့္ အရည္အေသြးမတူညီနိုင္ပါ။ ဘရင္းငွက္သိုက္သည္ သတ္မွတ္ထားေသာ စံထုတ္လုပ္မွု အဆင့္ဆင့္ႏွင့္တိက်စြာထိန္းညွိထုတ္လုပ္ထားေသာေၾကာင့္ အရည္အေသြးနွင့္အရသာမွာ အစဥ္အျမဲတူညီမႈရိွေစပါသည္။ ထို့ေၾကာင့္ ဘရင္းငွက္သိုက္နွင့္ အိမ္တြင္ခ်က္ေသာ ငွက္သိုက္ ကြာျခားျခင္းၿဖစ္သည္ ။

 

ဘရင္းငွက္သိုက္ အရသာသည္ အဘယ္ေၾကာင့္ ခ်ိဳျမေနပါသနည္း ။

ဘရင္းငွက္သိုက္ ထုတ္လုပ္မႈအဆင့္တြင္ Rock sugar ကို ထည့္သြင္းအသံုးျပဳထားေသာေၾကာင့္ ဘရင္းငွက္သိုက္အရသာသည္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ျပီးခ်ိဳျမေနျခင္းၿဖစ္သည္ ။

 

ေသာက္သံုးရန္အညႊန္း

BRAND'S® ငွက္သိုက္အား ေသာက္သံုးႏိုင္ေသာနည္းလမ္းမ်ား
  • အခန္းအပူခ်ိန္အတိုင္းထား၍ ေသာက္သံုးႏိုင္ပါသည္။
  • ေရေႏြးေငြ ့ႏွင့္အေႏြးဓာတ္ေပး၍ ေသာက္သံုးႏိုင္ပါသည္။
  • ေရေႏြးႏွင့္ေရာ၍ ေသာက္သံုးႏိုင္ပါသည္။
  • ေရခဲေသတၱာထဲတြင္ အေအးခံ၍ ေသာက္သံုးႏိုင္ပါသည္။

လံုျခံဳစိတ္ခ်မႈနွင့္ နည္းပညာ

BRAND'S® သံုးဆင့္ကာ လံုျခံဳေရးအဖံုးသည္ ဆန္းသစ္တီထြင္ သုေတသနျပဳစမ္းသပ္ကာမူပိုင္မွတ္ပံုတင္ထားျပီး လံုျခံဳမႈရွိေအာင္ စီမံျပဳ လုပ္ထားသည့္အတြက္ တာရွည္ခံေဆး၀ါးမ်ားလံုး၀မပါ၀င္ဘဲ သဘာ၀အတိုင္းေကာင္းမြန္လတ္ဆတ္ေနေသာ ဘရင္းငွက္သိုက္ကိုေတြ႔ရမွာျဖစ္ပါတယ္။

ပါ၀င္ေသာ ပစၥည္းမ်ား: