Brand's

Skip To Content

Site Section

၀ယ္ရန္

ေ၀ငွ ရန္:

သင္ျဖစ္ခ်င္ေသာ

လွပေက်ာ့ရွင္း ခႏၶာအဆင္း

တရုတ္တိုင္းရင္းေဆးပညာအဆိုအရ ခႏၶာကိုယ္အတြင္းရွိ အဆိပ္အေတာက္မ်ားကို ဖယ္ရွားကာ ၿပီးျပည့္စံုေသာ က်န္းမာျခင္းကို ပိုင္ဆိုင္ေစပါသည္။

 

 

 

ကၽြႏု္ပ္တို ့ေထာက္ခံခ်က္:

  • ဘရင္းၾကက္ေပါင္းရည္

  • ဘရင္းဂ်င္ဆင္းၾကက္ေပါင္းရည္

  • ဗီတာဆီးသီးအနွစ္ရည္

  • သၾကားပါသည့္ ငွက္သိုက္

  • သၾကားမပါသည့္ ငွက္သိုက္