Brand's

Skip To Content

Site Section

၀ယ္ရန္

ေ၀ငွ ရန္:

ဘ၀အဆင့္ဆင့္

တက္ၾကြလွပ … သတို႔သမီးေလာင္းဘ၀

ဘ၀၏ အေရးပါသည့္ေန႔စြဲေလးရာက္ရိွရန္ နီးကပ္လာခ်ိန္တြင္ အလွပဆံုးျဖစ္ေနရန္ လို အပ္ပါသည္။ မဂၤလာေဆာင္အထိမ္းအမွတ္ေန႔စြဲေလးတြင္ အလွပဆံုးႏွင့္ အေတာက္ပဆံုးသတို႔သမီးျဖစ္ေနေစရန္အတြက္ BRAND'S® ထုတ္ကုန္မ်ားကို သံုးစြဲရန္ အႀကံျပဳလိုက္ပါသည္။

 

ၾကက္ေပါင္းရည္

Rock Sugar ပါ၀င္သည့္ ငွက္သိုက္

သၾကားမပါသည့္ ငွက္သုိက္

Veta ဆီးသီးအႏွစ္ရည္တို႕ကိုေသာက္ျခင္းျဖင့္ လွပေသာ သတို႔သမီးဘ၀ေလးကိုပိုင္ဆိုင္လိုက္ပါ။

ကၽြႏု္ပ္တို ့ေထာက္ခံခ်က္:

  • ဘရင္းၾကက္ေပါင္းရည္

  • ဗီတာဆီးသီးအနွစ္ရည္

  • သၾကားပါသည့္ ငွက္သိုက္

  • သၾကားမပါသည့္ ငွက္သိုက္