Brand's

Skip To Content

Site Section

၀ယ္ရန္

ေ၀ငွ ရန္:

ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ထုတ္ကုန္မ်ား

ဗီတာဆီးသီးအနွစ္ရည္

၀မ္းမွန္ေစၿပီး က်န္းမာေစဖို႕ ဗီတာ Prune plus ဆီးသီးအနွစ္ရည္ကို ညစဥ္ေသာက္ပါ။

သင့္ခႏၶာကိုယ္၏ ဆဲ(လ္)မ်ားပ်က္စီးမႈကို ကာကြယ္ေပးသည့္အၿပင္ အရြယ္က်မႈၿဖစ္စဥ္ကို ေႏွးေကြးေစၿပီး သင့္ကို အစဥ္နုပ်ိဳက်န္းမာေစပါသည္။

ဘာေၾကာင့္ေရြးခ်ယ္သင့္တာလဲ

ဗီတာ Prune Plus ဆီးသီးအနွစ္ရည္ကို ကမၻာ့အေကာင္းဆံုးကယ္လီဖိုးနီးယားဆီးသီးမွ သန္႕ရွင္းစြာ စီမံၿပဳလုပ္ထားၿပီး အင္တီေအာက္စီဒင့္၊ ဗီတာမင္စီနွင့္ အမွ်င္ဓာတ္ၾကြယ္၀စာပါ၀င္သည့္ ဆီးသီးအသားနွင့္ အခြံမ်ားကို ပိုမိုထည့္သြင္း၍ ထုတ္လုပ္ထားသၿဖင့္ သာမန္ဆီးသီးရည္ထက္ အာနိသင္တစ္ဆခဲြပိုမိုပါသည္။

ဗီတာ Prune Plus ဆီးသီးအနွစ္ရည္တြင္ အမွ်င္ဓါတ္မ်ားစြာ ပါ၀င္ေသာေၾကာင့္ အစာေျခစနစ္ကို ညီညြတ္မွ်တေအာင္ ထိန္းသိမ္းေပးၿပီး အူမ်ား၏လႈပ္ရွားမႈကိုလည္း ၿမွင့္တင္ေပးပါသည္။

စြမ္းေဆာင္ရည္ ၿမင့္မားေသာ Insulin (အင္ညဴလင္)နွင့္ Oligofructose (ေအာ္လီဂိုဖရက္တို႔(စ္) ဓာတ္မ်ားပါ၀င္ေသာေၾကာင့္ အစာေၿခလမ္းေၾကာင္းအတြင္းရိွ လူ႕အက်ိဳးၿပဳပိုးမႊားမ်ား၏ ရွင္သန္ပြားမ်ားမႈကို အားေပးသၿဖင့္ အစာေၿခမႈကို တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေစၿပီး အဆိပ္အေတာက္မ်ား ဖယ္ရွားေပးကာ ၾကည္လင္လွပေသာ အသားအေရကို ၿဖစ္ေပၚေစသည္။

Vitamin C ( ဗီတာမင္ စီ) ဓါတ္ ပါ၀င္ေသာေၾကာင့္ Collagen (ေကာ္လာဂ်င္) ဟုေခၚေသာ သဘာ၀ ဓာတ္ပစၥည္းမ်ားအား  ခႏၶာကိုယ္တြင္း ၿပန္လည္ထုတ္လုပ္မႈကိုအားေပးသည္။ Collagen (ေကာ္လာဂ်င္) ဓာတ္သည္ အသားအေရ တင္းတင္းရင္းရင္း ၿဖစ္ေစၿပီး အရြယ္တင္ ႏုပ်ိဳေစေသာသတၱိရိွပါသည္။

အဟာရသတင္းမ်ား

Prune Concentrate, Pomegranate Concentrate, Prune Puree (Prune Pulp and Prune Skin), Sorbitol, Inulin, Acacia Gum, Oligofructose, Calcium Lactate, Vitamin C, Gellan Gum, Citric Acid Anhydrous, Xanthan Gum

ေမး/ေျဖက႑ေရခဲေသတၱာထဲတြင္ သိမ္းထား၍ ရႏိုင္ပါသလား။

သိမ္းထားႏိုင္ပါသည္။

ေသာက္သံုးရန္အညႊန္းကို ေျပာျပေပးပါ။

တစ္ႀကိမ္ေသာက္လွ်င္ တစ္ပုလင္းေသာက္ပါ။ တစ္ေန႔လွ်င္ Veta® Prune Plus (၂)လံုးအထိ ေသာက္သံုးႏုိင္ပါသည္။


တစ္ႀကိမ္ေသာက္လွ်င္ (၂)ပုလင္းေသာက္၍ ရပါသလား။

တစ္ႀကိမ္လွ်င္ (၁)လံုးေသာက္ရန္ တိုက္တြန္းခ်င္ပါသည္။ ထိုသို႔ေသာက္သံုးျခင္းအားျဖင့္
က်န္းမာေရးအတြက္ အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းေစမည့္ အဟာရဓါတ္မ်ား စဥ္ဆက္မျပတ္ အားျဖည့္ေပးမွာျဖစ္ပါတယ္။

ကိုယ္၀န္ေဆာင္မိခင္မ်ားႏွင့္ ႏို႔တိုက္မိခင္မ်ား ေသာက္သံုး၍ ရပါသလား။

BRAND'S® Veta® Prune Plus သည္ သဘာ၀ဆီးသီးကို အေျခခံ၍ ထုတ္လုပ္ထားေသာ
သဘာ၀အဟာရျဖည့္ ဆီးသီးအႏွစ္ရည္ျဖစ္သည့္အတြက္ မည္သူမဆိုေသာက္သံုးႏိုင္ပါသည္။

BRAND'S® Veta® Prune Plus ကို သတ္သတ္လြတ္စားသူမ်ား ေသာက္သံုးသင့္ပါသလား။

BRAND'S® Veta® Prune Plus သည္ သတ္သတ္လြတ္သမားမ်ားအတြက္ သီးသန္႔ထုတ္လုပ္ထားျခင္းမဟုတ္ပါ။ သို႔ေသာ္လည္း
အသီးကိုအေျခခံ၍ ထုတ္လုပ္ထားၿပီး တိရိစာၱန္ကိုအေျခခံ၍ အသံုးျပဳထားေသာပစၥည္းမ်ား လံုး၀မပါ၀င္သည့္အတြက္
သတ္သတ္လြတ္သမားမ်ား ေသာက္သံုးႏိုင္ပါသည္။

BRAND'S® Veta® Prune Plus အား ေသာက္သံုးရန္ အေကာင္းဆံုးအခ်ိန္ကိုေျပာျပပါ။

BRAND'S® Veta® Prune Plus ကို ညအိပ္ယာမ၀င္မီ ေသာက္သံုးသင့္ပါသည္။ အစာအိမ္ေရာဂါရွိသူမ်ား အစာစားၿပီး ေသာက္သံုးႏိုင္ပါသည္။

ပံုမွန္က်န္းမာေနသူတစ္ေယာက္အေနႏွင့္ BRAND'S® Veta® Prune Plus ကို ေန႔စဥ္ေသာက္သံုးႏုိင္ပါသလား။

သင္သည္ သာမန္အားျဖင့္ က်န္းမာေနသူျဖစ္ပါက ပံုမွန္ေသာက္သံုးျခင္းျဖင့္ ေရရွည္အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းေစၿပီး ပိုမိုက်န္းမာေစပါသည္။

ေသာက္သံုးရန္အညႊန္း


ေန႕စဥ္တစ္ပုလင္းေသာက္သံုးသင့္ပါသည္။

လံုၿခံဳမႈႏွင့္ နည္းပညာ

BRAND'S®၏ပုလင္းတိုင္းကို စားသံုးသူထံမပို ့မီ အရည္အေသြး စစ္ေဆးမႈေပါင္း (၃၄၇) ႀကိမ္ ျပဳလုပ္ပါသည္။

 BRAND'S®၏ သံုးဆင့္ကာ လံုျခံဳေရးအဖံုးသည္ ျပင္ပမွပိုးမႊားမ်ားမ၀င္ေစရန္ ကာကြယ္ေပးထားျပီး သဘာ၀ထြက္ကုန္မ်ားအတြက္ အထူးသုေတသနျပဳတီထြင္ထုတ္လုပ္ထားေသာေၾကာင့္ ၾကာရွည္သန္ ့ရွင္းလတ္ဆတ္ေနေစပါသည္။

ပါ၀င္ေသာ ပစၥည္းမ်ား: