davika4

Rock Sugar ငွက္သုိက္ရည္

က်န္းမာလွပ ႏုပ်ိဳထာဝရ

BRAND'S Bird's Nest with Rock Sugar – Bottle 70ml

က်န္းမာလွပႏုပ်ိဳထာဝရ

ကုန္ပစၥည္းအေၾကာင္း

Rock Sugar ပါဝင္ေသာ ဘရင္းငွက္သုိက္ရည္သည္ စင္လာအရ ငွက္သုိက္ခ်က္နည္းကုိအေျခခံထုတ္လုပ္ ထားေသာေၾကာင့္ အသားအေရကုိၾကည္ လင္ေတာက္ပေစျပီး က်န္းမာလွပေစ သည္။ သဘာဝမွ ၁၀၀ ရာခုိင္ႏွုန္းငွက္ သုိက္စစ္္မွန္ကန္ေႀကာင္းစစ္ေဆးေသာ FTIR စက္ႀကီးျဖင့္ အရည္အေသြးမွီေၾကာင္းစီစစ္သည္သာမက သန္ ့စင္ျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအဆင့္အဆင့္ျဖင့္သန္ ့စင္က်ိဳခ်က္ကာ ေဘးထြက္ဆုိးက်ိဳးျဖစ္ေစေသာ ဓါတုဓါတ္ႏွင့္ တာရွည္ခံေဆးမ်ားမပါဝင္ေၾကာင္း စစ္ေဆးထုတ္လုပ္ထားသည္။ ထုိ ့ေၾကာင့္ သင့္အသားအရည္ အသက္ရူလမ္းေၾကာင္းေကာင္းမြန္ေစရန္ႏွင့္ ကုုိယ္ခႏၶာသန္စြမ္းမွုမ်ားအတြက္လတ္ဆက္ေသာအက်ိဳးအာနိသင္ကုိ ခံစားရရွိမည္။

အေအးဓါတ္ သုိ ့မဟုတ္ ေရေႏြးဓါတ္ေပး၍ေသာက္သုံးႏုိင္ပါသည္။

ဘရင္းငွက္သုိက္ရည္ကုိအမ်ိဳးမ်ိဳးေသာက္ သုံးႏုိင္ပါသည္။ အေအးဓါတ္ သုိ ့မဟုတ္ အေႏြးဓါတ္ေပး၍ႏွစ္သက္ရာေသာက္သုံး ႏုိင္သလုိ ပုလင္းမွခ်က္ခ်င္းေသာက္သုံး နုိင္ပါသည္။ မေသာက္သုံးခင္တြင္ ေရေႏြးအနည္းငယ္ထည့္၍ လည္းေသာက္သုံးႏုိင္ပါသည္။

BRAND'S Bird's Nest with Rock Sugar – Bottle 70ml
Rock Sugar ဘရင္းငွက္သုိက္ရည္ – ေသာက္သုံးရန္အေကာင္းဆုံးနည္းလမ္း

ပါဝင္ပစၥည္းမ်ား

Nutritional Information

 • ေဆးဆုိးမပါ
 • ဓါတုေဆးကင္းစင္သည္
 • ဓါတုေဆးဝါးမပါ

အေမးမ်ားေသာေမးခြန္းမ်ား

Rock Sugar ငွက္သုိက္ရည္

 • Food protein allergies ရွိေသာလူမ်ား က ဘရင္းငွက္သုိက္ရည္ကုိေသာက္သုံးသင့္ပါသလား
  က်န္းမာေရးဆုိင္ရာသက္ဆုိင္ရာမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးတုိင္ပင္ရန္အၾကံျပဳအပ္ပါသည္။
 • ဘရင္းငွက္သုိက္တြင္ stabilizer ပါဝင္ပါသလား
  ဟုတ္ကဲ့ပါ food-grade stabilizer(s) မ်ားကုိ fluid density မြမ္းမံထိန္းခ်ဳပ္ေပးရန္ေပါင္းစပ္ ထားပါသည္။
 • ဘရင္းငွက္သုိက္ရည္သည္ ဘရင္းငွက္သုိက္စစ္စစ္ႏွင့္ျပဳလုပ္ေပါင္းစပ္ ထားပါသလား
  ဟုတ္ကဲ့ပါ ။ အရည္အေသြးရွိေသာ ငွက္သုိက္မ်ားကုိစနစ္တက်ထုတ္လုပ္ေဖာ္စပ္ ရန္အေရွ ့ေတာင္အာရွႏုိင္ငံမ်ားအသီးသီးရွိ လုိဏ္ဂူမ်ား ႏွင့္ အိမ္ေမြးငွက္သုိက္မ်ားတြင္ ရရွိေသာငွက္သုိက္မ်ားကုိအသုံးျပဳသည္။ငွက္သုိက္စစ္မွန္ေၾကာင္းကုိအဆင့္ျမင့္ Fingerprinting Technology Infrared (FTIR) စက္ၾကီး မ်ားျဖင့္ စစ္ေဆးထားသည္။
 • ဘရင္းငွက္သုိက္ရည္ေသာက္ျခင္းသည္ အက္စ္မာေရာဂါအတြက္ဆုိးရြားေစပါသလား
  ကြ်န္ပ္တုိ ့၏ကုန္ပစၥည္းသည္က်န္းမာေရးအတြက္ ျဖည့္စြက္စာျဖစ္ျပီးသဘာဝပစၥည္းမ်ားျဖင့္ထုတ္လုပ္ ထားျခင္းျဖစ္သည္။ေရာဂါမ်ားကုိ ၾကိဳတင္ကာကြယ္ ရန္ႏွင့္က်န္းမာေရးအတြက္အေထာက္အကူျပဳရန္ေသာက္ သုံးျခင္းျဖစ္ျပီးဖ်ားနာျခင္းကုိမကုသႏုိင္ပါ။ ျပိဳင္ဘက္ကင္းေသာ ေပါင္းစပ္ဖန္တီးမွုႏွင့္အစာအာဟာရ လုိအပ္ခ်က္အတြက္ထုတ္လုပ္ထားျခင္းျဖစ္ေသာေၾကာင့္ သက္ဆုိင္ရာဆရာဝန္ႏွင့္တုိင္ပင္၍အက္စ္မာေရာဂါအေၾကာင္း ေမးျမန္းရန္အၾကံျပဳလုိပါသည္။
 • ဘရင္းငွက္သုိက္သည္အသားအေရႏုိပ်ိဳျခင္းကုိဘယ္လုိေဆာင္ရြက္ ေပးသနည္း။
  တရုတ္ရုိးရာေဆးဝါးအရငွက္သုိက္သည္အေအးဓါတ္အာနိသက္ရွိျပီးအသားအေရခမ္းေျခက္းျခင္းကုိကာကြယ္ေပးျပီးႏုပ်ိဳေခ်ာေမြ ့ေသာအသားအေရကုိရရွိေစသည္။
 • ဘရင္းငွက္သုိက္သည္သင့္အသားအေရကုိဘယ္လိုထိန္းသိမ္းေပး သနည္း
  အစားစားခ်င္စိတ္ကုိျဖစ္ေပၚေစျပီးအစာေျခစနစ္ကုိကူညီေပးသည္။ ပရုိတင္းဓါတ္ အမို္င္ႏုုိ္အက္စစ္ carbohydrate ကစီဓါတ္ ႏွင့္ သတၲဳဓာတ္မ်ား စေသာ ကုိယ္ခႏၡာအတြက္အာဟာရဓါတ္မ်ားပါရွိေ သာေၾကာင့္ကုိယ္ခႏၡာအတြက္အားျဖစ္ေစသည္။
 • ဘရင္းငွက္သုိက္ကုိဘယ္လုိထုတ္လုပ္သနည္း
  အေရွ ့ေတာင္အာရွေဒသပုိင္းမွ ရရွိေသာငွက္သုိက္အရင္းအျ မစ္ကုိစီစစ္မွဳအဆင့္ဆင့္ျပဳလုပ္၍သန္ ့စင္ေဆးေၾကာသည္။ျ ပီးေနာက္အရည္အေသြးအနံ ့အရသာစင္စစ္ရရွိေစရန္ brewing method အသုံးျပဳက rock sugar ျဖင့္က်ိဳခ်က္ပါသည္။
 • ငွက္သုိက္ (သုိ ့မဟုတ္) ဘရင္းငွက္သုိက္ဆုိတာဘာလဲ
  စားသုံးႏုိင္ေသာငွက္သုိက္မ်ားသည္ သူတုိ ့၏အန္ဖတ္ျဖင့္အသုိက္ျပဳလုပ္ရာ လုိဏ္ဂူမ်ား ေက်ာက္ထရ ေခ်ာက္ကမ္းပါးမ်ား ႏွင့္ အိမ္ေမြးအထူးျပဳလုပ္ထားေသေနရာမ်ားတြင္ေတြ ့ရွိနုိင္သည္။ ၄င္းငွက္သုိက္မ်ားမ်ား ေသြးကုိသန္ ့ရွင္းစင္ၾကယ္ေစျပီးအသက္ရွဴလမ္းေၾကာင္းကုိသန္ ့စင္ေပးသည္ဟုေရွးအစဥ္အဆက္ယုံၾကည္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ တရုတ္ရုိးရာတြင္အထူးေသာက္သုံးေလ့ရွိၾကသည္။ ငွက္သုိက္ကုိပုံမွန္ေသာက္သုံးျခင္းျဖင့္ အားအင္ျပန္လည္ျဖည့္ဆည္းေပးျခင္း ႏြမ္းနယ္မွုုကို္ျပန္လည္ေကာင္းမြန္ေစျခင္း ႏွင့္ ကုိယ္ခႏၡာအတြက္အာဟာရျဖစ္ေစက က်န္းမာၾကံ့ခုိင္ေစသည္။
 • အိမ္တြင္ခ်က္ေသာငွက္သုိက္အစား ဘရင္းငွက္သုိက္ကုိဘာေၾကာင့္ ေသာက္သုံးသင့္ပါသနည္း
  ဘရင္းငွက္သုိက္သည္အေရွ ့ေတာင္အာရွမွရရွိေသာ အရည္အေသြးေကာင္းမြန္ေသာငွက္သုိက္အရည္အေသြးကုိသာအသုံးျပဳသည္။ ဘရင္းငွက္သုုိက္သည္ သတ္မွတ္ထားေသာစံႏွုုန္းအရထုတ္လုပ္မွုလုပ္ငန္းစဥ္ ႏွင့္ သန္ ့စင္ပုိးသတ္ျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္ အရ ပရီမီယမ္အျဖစ္ဆုံးအနံ ့အရသာ ႏွင့္ လတ္ဆက္မွုရရွိရန္အဓိကထားထုတ္လုပ္ထားသည္။ အိိမ္တြင္ခ်က္ေသာငွက္သုိက္သည္ နည္းစနစ္မွန္ကန္စြာခ်က္ျပဳတ္ရန္လုိအပ္၍အခ်ိန္ကုန္လူပင္ပန္းက အနံ ့အရသာမပ်က္ေစရန္ အက်ိဳးအာနိသင္မပ်ယ္ေစရန္အတြက္ ခက္ခဲပါမည္။

ထုတ္လုပ္ျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္

BRAND’S® Bird's Nest Manufacturing Process – Step 01 - Process

ထုတ္လုပ္ျခင္းအဆင့္ ၁

စုေဆာင္းရရွိလာသည့္ ငွက္သိုက္ကို အဆင့္ဆင့္စီမံျခင္း။

BRAND’S® Bird's Nest Manufacturing Process – Step 02 - Remove Impurities

ထုတ္လုပ္ျခင္းအဆင့္ ၂

ငွက္သုိက္မွအညစ္အေၾကးမ်ားဖယ္ရွားရန္ ျမင့္မားေသာအပူခ်ိန္ေပးျခင္း ငွက္သိုက္ကို အဆင့္ဆင့္ သန္ ့ရွင္းျခင္း။ ငွက္သုိက္ကုိ လက္ျဖင့္ သန္ ့စင္စီစစ္ျခင္း။ ပထမဦီးဆုံးအေနျဖင့္ လက္ျဖင့္ သန္ ့ရွင္းစစ္ေဆးျခင္း ႏွင္ စီစစ္ျခင္းျဖစ္သည္။

BRAND’S® Bird's Nest Manufacturing Process – Step 03 - Manual Select

ထုတ္လုပ္ျခင္းအဆင့္ ၃

ေနာက္တစ္ဆင့္အေနျဖင့္ မသန္ ့ရွင္းေသာအညစ္အေၾကးမ်ားကုိ ငွက္သုိက္အစိတ္အပုိင္းမ်ားအားလုံးမွ ဖယ္ရွားျခင္း။ မွန္ဘီလူးေအာက္တြင္ မ်က္လုံးျဖင့္မျမင္သာႏုိင္ေသာအေရာမ်ားကုိ စနစ္တက်ေရြးခ်ယ္စီစစ္သန္ ့ရွင္းျခင္း။ ေနာက္ဆုံးအဆင့္ မသန္ ့ရွင္းေသာအညစ္အေၾကးမ်ားကုိ သန္ ့ရွင္းျခင္း စီစစ္ဖယ္ရွားျခင္း။ စက္ရုံသုိ ့မပုိ ့မည္ ငွက္သုိက္ေျခာက္မ်ားကုိ စနစ္တက်ေသခ်ာစြာေရြးခ်ယ္စီစစ္ထားပါသည္။

BRAND’S® Bird's Nest Manufacturing Process – Step 04 - Final Sorting

ထုတ္လုပ္ျခင္းအဆင့္ ၄

ေရြးခ်ယ္ရရွိလာေသာငွက္သုိက္မ်ားကုိ အရည္အေသြးစီစစ္ျခင္း။ ေနာက္ဆုံးစီစစ္ေရြးခ်ယ္ရလာေသာငွက္သုိက္မ်ားကုိ စက္ရုံမွ ထပ္မံျပီး ေနာက္တစ္ဖန္ မလုိအပ္ေသာ အညစ္အေၾကးမ်ားကုိဖယ္ရွားျခင္း။

BRAND’S® Bird's Nest Manufacturing Process – Step 05 - Capping

ထုတ္လုပ္ျခင္းအဆင့္ ၅

ုဘရင္းပုလင္းမ်ားထဲသုိ ့ သဘာဝငွက္သုိက္မ်ားကုိျဖည့္ျဖင္းအဆင့္။

BRAND’S® Bird's Nest Manufacturing Process – Step 06 - Packing

ထုတ္လုပ္ျခင္းအဆင့္ ၆

အဖုံးပိတ္ျခင္းအဆင့္၊ ပုိးသတ္ျခင္းအဆင့္ ႏွင့္ ကုန္ထုတ္ပုိးျခင္းအဆင့္

BRAND’S® Bird's Nest Manufacturing Process – Step 07 - Shipment

ထုတ္လုပ္ျခင္းအဆင့္ ၇

အရည္အေသြးစစ္ေဆးျခင္းအဆင့္ သိမ္းဆည္းသုိေလွာင္ျခင္းအဆင့္ ႏွင့္ ကုန္ပစၥည္းမ်ား ပုိ ့ေဆာင္ျခင္းအဆင့္

ယေန ့ဘဲကုိယ္တုိင္စမ္းေသာက္လုိက္ပါ

Rock Sugar ငွက္သုိက္ရည္